Người bị xử phạt tù đang được tại ngọai, theo quy định tại Điều 61 Bộ luật Hình sự, Tòa án có thể cho hõan chấp hành hình phạt tù trong những trường hợp sau đây:

+   Bị bệnh nặng được hõan cho đến khi sức khỏe phục hồi;
 
+   Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, thì được hõan cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;
 
+   Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hõan đến một năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;
 
+   Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hõan đến một năm.
 
Trong thời gian được hõan chấp hành hình phạt tù, nếu người được hõan chấp hành hình phạt tù lại phạm tội mới, thì tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt.
 
Hồ sơ cần thiết:
 
Khi có một trong số trường hợp nêu trên, người bị kết án có yêu cầu hõan chấp hành hình phạt tù, thì làm đơn, đính kèm các tài liệu sau: Chứng minh nhân dân, bản sao hộ khẩu, các tài liệu về mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi,bệnh nặng, lao động duy nhất.
 
Chú ý: Lao động duy nhất cần được hiểu là chỉ có người bị kết án là người đang trong độ tuổi lao động (không phải là lao động chính).

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ