Ly hôn có yếu tố ngước ngoài

   Thủ tục ly hôn với người nước ngoài là thủ tục ly hôn có liên quan đến 1 trong các bên đương sự có yếu tố nước ngoài. Do có yếu tố nước ngoài vì vậy thủ tục ly hôn với người nước ngoài có những đặc thù riêng so với những trường hợp ly hôn thông thường giữa những công dân trong nước. Yếu tố nước ngoài được quy định như sau:

1. Người Việt nam ở trong nước xin ly hôn với người Việt Nam đã ra nước ngoài: Đối với trường hợp này yếu tố nước ngoài được thể hiện ở việc bị đơn đang ở nước ngoài. Cần lưu ý bị đơn là người Việt Nam nhưng tại thời điểm xin ly hôn lại không sinh sống ở Việt Nam mà sinh sống làm việc ở nước ngoài thì thủ tục ly hôn vẫn tiến hành theo thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài.
2.  Người Việt Nam ở nước ngoài kết hôn với người nước ngoài và việc kết hôn đó đã được công nhận tại Việt Nam, nay người Việt Nam về nước và người nước ngoài xin ly hôn: Đây là trường hợp người có quốc tịch Việt Nam kết hôn ở nước ngoài nhưng có làm thủ tục ghi chú kết hôn ở Việt Nam vì vậy nếu họ yêu cầu giải quyết việc ly hôn tại Việt Nam thì Tòa án sẽ thụ lý giải quyết.
3.  Người Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với người nước ngoài đang cư trú ở nước ngoài: Đối với trường hợp người Việt Nam xin ly hôn với người nước ngoài đang cư trú ở nước ngoài, không hiện diện tại Việt Nam thì tòa án cũng sẽ giải quyết việc ly hôn theo thủ tục pháp luật quy định.

II. Cơ quan giải quyết ly hôn với người nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục ly hôn với người nước ngoài là Tòa án cấp tỉnh/ thành phố. Điều này được quy định tại các Điều 33, Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự 2004.

 

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ