Thống kê lượt khách

Số người online:
86
Tổng số lượt khách:
8978898

Đối tác của Chúng Tôi

Khiếu nại tố cáo

 

 

 

 

Hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo. 

 

DỊCH VỤ CUNG CẤP:
 
- Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo;
 
- Nghiên cứu hồ sơ, xác định trình tự thủ tục khiếu nại, tố cáo ;
 
- Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, đơn tố cáo;
 
- Các loại đơn, từ khác liên quan đến trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo;
 
- Đại diện khởi kiện, nộp đơn thư khiếu nại, tố cáo
 
 

Đăng ký kinh doanh

» Hệ Thống ngành nghề kinh Doanh

» Ngành Nghề cần vốn pháp Định

» Ngành Nghề kinh doanh cần chứng chỉ

Văn phòng luật sư

» Tranh chấp thừa kế

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Nhãn Hiệu - Logo - Mã Vạch

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Soạn thảo văn bản

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ