Khiếu nại tố cáo

 

 

 

 

Hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo. 

 

DỊCH VỤ CUNG CẤP:
 
- Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo;
 
- Nghiên cứu hồ sơ, xác định trình tự thủ tục khiếu nại, tố cáo ;
 
- Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, đơn tố cáo;
 
- Các loại đơn, từ khác liên quan đến trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo;
 
- Đại diện khởi kiện, nộp đơn thư khiếu nại, tố cáo
 
 

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ