Soạn thảo đơn từ, văn bản là công việc yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan, chúng tôi cung cấp dịch vụ soạn thảo các đơn từ, văn bản .

 
 
 
 
 
 
- Soạn thảo đơn khởi kiện.

- Soạn thảo Đơn khiếu nại, tố cáo.

- Soạn thảo các loại đơn yêu cầu, đề nghị.

- Soạn thảo Giấy ủy quyền, Hợp đồng ủy quyền.

Soạn thảo các loại văn bản khác theo yêu cầu của khách hàng.
   
- Di chúc;
 
- Hợp đồng kinh tế, thương mại;
 
- Hợp đông mua bán bất động sản;
 
- Văn bản thỏa thuận giữa các cá nhân, tổ chức;
 
- Thỏa thuận phân chia tài sản chung;
 
- Hợp đồng vay nợ , tín dụng;
 
- Hợp Đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh;
 
- Hợp đồng cho tặng tài sản;
 
- Văn bản Hứa Thưởng có điều kiện;
 
- Làm chứng các văn bản, sự thỏa thuận khác.

::. Tin cùng chuyên mục

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ