Đại Diện ủy Quyền

 

Chúng tôi nhận làm đại diện theo ủy quyền những việc sau: 
 
 
Luật sư đại diện cho cá nhân, hộ gia đình :
 
 1. Luật sư tham gia với vai trò trung gian giúp các bên hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và giữ bí mật thông tin;
 2. Luật sư đại diện khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự;
 3. Luật sư đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. Luật sư đại diện pháp lý ngoài tố tụng bao gồm: Đại diện thường xuyên, đại diện theo vụ việc;
 5. Luật sư thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.
Luật sư đại diện cho doanh nghiệp
 
 1. Thay mặt Quý khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong việc đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;
 2. Đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;
 3. Luật sư đại diện trong việc đàm phán và giải quyết các tranh chấp hợp đồng;
 4. Luật sư Đại diện pháp lý ngoài tố tụng bao gồm: Đại diện thường xuyên, đại diện theo vụ việc;
 5. Luật sư Đại diện pháp lý thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp nội bộ liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của Doanh nghiệp;
 6. Luật sư Đại diện thực hiện bảo vệ quyền lợi Doanh nghiệp, tham gia tố tụng tại Toà án hoặc Trọng tài;
 7. Luật sư Đại diện thực hiện hỗ trợ thi hành quyết định của Toà án, phán quyết Trọng tài cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 8. Luật sư Đại diện Pháp lý dàn xếp, thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp trong và ngoài tố tụng cho cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp trong các quan hệ pháp luật Hình sự. Dân sự;
 9. Tham vấn các yêu cầu hệ thống Pháp chế Doanh nghiệp.
 

 

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ