Luật lao động - VP LUẬT SƯ HÀ NỘI AVINA

Hợp Đồng Lao Động

  Hợp đồng lao động không được trái với quy định của pháp luật   Nếu người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận trong hợp đồng về việc người sử dụng lao động không phải trả trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng, thì thỏa thuận này có hợp pháp không?  Căn cứ Điều 26 Bộ luật lao động năm 1994, đã được sửa đổi, bổ sung qua các năm 2002, 2006 và 2007 quy định: “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng

Tư vấn luật lao động

  Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Mặc dù vậy, nếu quan hệ lao động không xây dựng trên sự bình đẳng, đúng pháp luật sẽ dễ dẫn đến sự vi phạm

Tranh chấp lao động

  Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân gồm:   - Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương đối với những nơi không có Hội đồng hòa giải lao động cơ sở . Hội đồng hòa giải lao động cơ sở được thành lập trong các doanh nghiệp có công

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ