Thống kê lượt khách

Số người online:
86
Tổng số lượt khách:
8978898

Đối tác của Chúng Tôi

Luật sư đại diện - VP LUẬT SƯ HÀ NỘI AVINA

Đại Diện ủy Quyền

  Chúng tôi nhận làm đại diện theo ủy quyền những việc sau:      Luật sư đại diện cho cá nhân, hộ gia đình :   Luật sư tham gia với vai trò trung gian giúp các bên hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và giữ bí mật thông tin; Luật sư đại diện khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong việc

Công chứng - Chứng Thực

         - Chúng tôi sẽ giúp quý khách: - Tư vấn các thủ tục, hồ sơ,  - Tư vấn miễn phí trong quá trình thực hiện.    Nội dung dịch vụ : -   Công chứng hợp đồng mua bán nhà -   Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản -   Công chứng hợp đồng trao đổi tài sản -   Công chứng hợp đồng thuê nhà -   Công chứng hợp đồng thuê khoán tài sản -   Công chứng hợp đồng ủy quyền -   Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản -   Công chứng hợp đồng gửi giữ tài sản -   Công

Đại diện đàm phán

                  SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐI KÈM   - Di chúc; tài sản chung về thừa kế;   - Hợp đồng kinh tế, thương mại;   - Hợp đông mua bán bất động sản;   - Văn bản thỏa thuận giữa các cá nhân, tổ chức;   - Thỏa thuận phân chia tài sản chung;   - Hợp đồng vay nợ , tín dụng;   - Hợp Đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh;   - Hợp đồng cho tặng tài sản;   - Văn bản Hứa Thưởng có điều kiện;   - Làm chứng các văn bản, sự thỏa thuận khác.  

Soạn thảo hợp đồng, đơn từ

 - Soạn thảo đơn khởi kiện. - Soạn thảo Đơn khiếu nại, tố cáo. - Soạn thảo các loại đơn yêu cầu, đề nghị. - Soạn thảo Giấy ủy quyền, Hợp đồng ủy quyền. Soạn thảo các loại văn bản khác theo yêu cầu của khách hàng.     - Di chúc;   - Hợp đồng kinh tế, thương mại;   - Hợp đông mua bán bất động sản;   - Văn bản thỏa thuận giữa các cá nhân, tổ chức;   - Thỏa thuận phân chia tài sản chung;   - Hợp đồng vay nợ , tín dụng;   - Hợp Đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh;   - Hợp đồng cho tặng tài sản;   - Văn bản Hứa Thưởng có

Khiếu nại tố cáo

        Hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo.    DỊCH VỤ CUNG CẤP:   - Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo;   - Nghiên cứu hồ sơ, xác định trình tự thủ tục khiếu nại, tố cáo ;   - Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, đơn tố cáo;   - Các loại đơn, từ khác liên quan đến trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo;   - Đại diện khởi kiện, nộp đơn thư khiếu nại, tố cáo    

Soạn thảo hợp đồng dân sự

                Hợp đồng dân sự: Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. ·         Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. ·         Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì

Đăng ký kinh doanh

» Hệ Thống ngành nghề kinh Doanh

» Ngành Nghề cần vốn pháp Định

» Ngành Nghề kinh doanh cần chứng chỉ

Văn phòng luật sư

» Tranh chấp thừa kế

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Nhãn Hiệu - Logo - Mã Vạch

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Soạn thảo văn bản

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ