Có quyền khiếu nại cán bộ tiếp dân không?

Bà Nguyễn Thị Tú (Bắc Giang) hỏi: Vừa qua, tôi đến trụ sở UBND huyện để nộp đơn tố cáo thì cán bộ tiếp dân yêu cầu tôi phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân. Mặc dù tôi đã cam đoan tôi chính là người đứng đơn tố cáo nhưng cán bộ tiếp dân vẫn từ chối nhận đơn của tôi.
 
Vậy, tôi có quyền khiếu nại cán bộ tiếp dân không và căn cứ theo quy định nào của pháp luật?
 
 
Trả lời: Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:
 
Theo quy định tại Điều 78, Luật khiếu nại tố cáo thì: Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
 
1. Xuất trình giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp dân và thực hiện sự hướng dẫn của người tiếp công dân;
 
2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình bày:
 
3. Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;
 
4. Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung;
 
5. Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân."
 
Như vậy, căn cứ theo điều luật đã viện dẫn, bà phải xuật trình giấy tờ tuỳ thân khi gặp cán bộ tiếp dân và làm theo hướng dẫn của họ. Việc bà không có giấy tờ tuỳ thân nên cán bộ tiệp dân từ chối nhận đơn tố cáo của bà là đúng quy định của pháp luật.

Xem tiếp ››

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ