Tài sản chung của vợ chồng

 Thưa Quý khách : 

 Thực tiễn việc giải quyết ly hôn ở toà án các quận huyện có nhiều sự khác nhau về thời gian, trình tự, yêu cầu về xác nhận tình trạng hôn nhân, hoà giải địa phương........, hồ sơ, đơn ly hôn, mỗi toà án yêu cầu khác nhau về đơn, về thủ tục và các văn bản đi kèm trong hồ sơ cũng không thống nhất gây khó khăn cho quý khách, tốn kém chi phí và thời gian, với mục đích giúp quý khách hiểu và giải quyết vấn đề được toàn diện.
 
Phân chia tài sản Vợ Chồng sau khi ly hôn 
 
  
Căn cứ Điều 95 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000: Trong trường hợp vợ chồng khi ly hôn thì việc chia tài sản khi ly hôn theo các nguyên tắc sau: 
1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó. 
2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây: 
a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch. 
3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thỏa thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. 
 
Phân chia tài sản Vợ Chồng trong hôn nhân
 
 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật hôn nhân gia đình 2000, Tài sản mà vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung. Tài sản đó gồm: “Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung”.  
Vợ chồng có thể phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì họ có thể thỏa thuận chia tài sản chung mặc dù quan hệ hôn nhân vẫn còn tồn tại. Việc chia tài sản phải được lập thành văn bản và ghi. rõ các nội dung (Lý do chia tài sản, phần tài sản chia, phần tài sản còn lại chưa chia, thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung, các nội dung khác nếu có).  
Văn bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và chồng; văn bản thoả thuận có thể có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. 
Nếu vợ chồng không tự thỏa thuận được về việc chia tài sản chung thì cả hai bên hoặc một bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. Sau khi chia tài sản, phần hoa lợi, lợi tức phá sinh từ tài sản được chia là tài sản riêng của mỗi người. Phần tài sản còn lại không chia vẫn thuộc sở hữu chung.
 
Dịch vụ
 
Tư vấn về quan hệ tài sản, phân chia, hợp nhất tài sản trong thời kỳ hôn nhân và sau khi ly hôn
 
Tư vấn về hệ thống pháp luật và thủ tục về vấn đề ly hôn

Cung cấp hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về Hôn nhân gia đình

Tư vấn về quan hệ hôn nhân

Tư vấn về quan hệ nuôi con nuôi và cấp dưỡng chăm sóc bố mẹ sau khi ly hôn ;
 

 

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ