Tại Điều 86 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 quy định như sau: “Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn. Việc hòa giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở”.
Như vậy, khi vợ chồng có yêu cầu ly hôn, việc hòa giải ở cơ sở được nhà nước khuyến khích. Tuy nhiên, thực tế xét xử mỗi Tòa án địa phương sẽ có quy định khác nhau về vấn đề này.


 

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ