Luật sư và cuộc sống

 Xã hội ngày càng phát triển, càng phát sinh thêm nhiều mối quan hệ tranh chấp giữa các cá nhân, tổ chức, ảnh hưởng đến quyền lợi của mỗi bên. Luật sư, người am hiểu pháp luật và kinh nghiệm trong hoạt động pháp lý sẽ là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan tổ chức có hiệu quả.

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ