LỊCH SỬ NGHỀ LUẬT SƯ TẠI VIỆT NAM

Thảo luận: Ngày: 16/09/2008Nghề luật sư tại Việt Nam có lẽ đã ra đời từ trong thời kỳ người Pháp đô hộ theo sắc lệnh ngày 25 tháng 5 năm 1930.Ngay sau khi giành được độc lập, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quan tâm đến việc thiết lập cơ sở pháp lý cho hoạt động luật sư. Ngày 10 tháng 10 năm 1945 Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minhngày 22 tháng 11 năm 1946, là sắc lệnh số 217 cho phép các thẩm phán ra làm luật sư. đã ban hành sắc lệnh số 46 quy định về tổ chức luật sư. Tiếp đó, Sau khi Việt Nam thống nhất, Nhà nước Việt Nam đã ban hành Pháp lệnh luật sư vào năm 1987. Tuy nhiên, thời điểm này các quy định chưa cho phép luật sư hành nghề độc lập. Hầu hết hoạt động của luật sư thông qua tổ chức nghề nghiệp là đoàn luật sư. Đoàn luật sư được thành lập tại các tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Ngày 1 tháng 10 năm háp lệnh đó được thay thế bởi pháp lệnh số 37/2001/PL-UBTVQH10 với những nội dung phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháp lý. Các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài được phép hành nghề tại Việt Nam.Năm 2007, Luật Luật Sư có hiệu lực thi hành. Đây là văn bản luật đầu tiên về luật sư, đánh dấu một bước phát triển của nghề luật sư, tạo tiền đề cho đội ngũ luật sư Việt Nam phát triển cả về số lượng và chất lượng. Luật này cũng là văn bản đầu tiên tạo ra cơ sở pháp lý cho việc thành lập tổ chức luật sư toàn quốc với tư câch là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong phạm vi cả nước, đại diện cho các luật sư, các đoàn luật sư.

 (VBF) - Chào mừng Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II (diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17 đến 19/4/2015), Luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hoà) đã cảm tác bài thơ về nghề luật sư. Cổng thông tin xin trân trọng giới thiệu đến các luật sư đồng nghiệp.

 

Luật sư - nghề phải chính chân
 
Tin yêu công lý vững chân lên đường
 
Nơi nào nhũng nhiễu tai ương
 
Luật sư tìm đến tỏ tường phân minh
 
Nơi nào oan khuất điêu linh
 
Luật sư không quản hy sinh thân mình
 
Dấn thân giúp đỡ dân tình
 
Tìm ra công lý giúp đời bình yên
 
Luật sư đoàn kết thương yêu
 
Kỷ cương - Trí tuệ - Bình yên nước nhà.

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ