Thống kê lượt khách

Số người online:
86
Tổng số lượt khách:
8978898

Đối tác của Chúng Tôi

Tư vấn thủ tục công chứng

Luật sư  tư vấn pháp lý về vấn đề thủ tục, giấy tờ công chứng.

 

 
 
- Chúng tôi sẽ giúp quý khách:
- Tư vấn các thủ tục, hồ sơ đủ điều kiện công chứng
- Tư vấn miễn phí trong quá trình thực hiện. 
 
Nội dung dịch vụ :
-   Công chứng hợp đồng mua bán nhà
-   Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản
-   Công chứng hợp đồng trao đổi tài sản
-   Công chứng hợp đồng thuê nhà
-   Công chứng hợp đồng thuê khoán tài sản
-   Công chứng hợp đồng ủy quyền
-   Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản
-   Công chứng hợp đồng gửi giữ tài sản
-   Công chứng hợp đồng kinh tế
-   Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản
-   Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản
-   Công chứng hợp đồng bảo lãnh
-   Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài
-   Công chứng giấy uỷ quyền
-   Công chứng di chúc
-   Nhận giữ di chúc
-   Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản
-   Công chứng văn bản khai nhận di sản
-   Công chứng việc từ chối nhận di sản
-   Công chứng hợp đồng, giao dịch khác
-   Công chứng bản dịch giấy tờ
-   Công chứng bản sao giấy tờ
-   Công chứng chữ ký
-   Cấp bản sao văn bản hợp đồng, gioa dịch lưu giữ tại Phòng Công chứng
-   Các việc khác theo quy định của pháp luật
 
 
LUẬT SƯ LÀM ĐẠI DIỆN
 
Trong các giao dịch dân sự, hợp đồng để đảm bảo tính khách quan, hạn chế rủi ro về sau, bạn có thể nhờ chúng tôi tiến hành làm chứng để đảm bảo lơi ích khi có tranh chấp, kiện tụng cho bạn.
 
 
Chúng tôi nhận sọan thảo hợp đồng và tham gia cùng khách hàng các vụ việc sau :
 
- Di chúc; phân chia tài sản thừa kế;
 
- Hợp đồng kinh tế, thương mại;
 
- Hợp đông mua bán bất động sản;
 
- Văn bản thỏa thuận giữa các cá nhân, tổ chức;
 
- Thỏa thuận phân chia tài sản chung;
 
- Hợp đồng vay nợ , tín dụng;
 
- Hợp Đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh;
 
- Hợp đồng cho tặng tài sản;
 
- Văn bản Hứa Thưởng có điều kiện;
 
- Làm chứng các văn bản, sự thỏa thuận khác.

 

Đăng ký kinh doanh

» Hệ Thống ngành nghề kinh Doanh

» Ngành Nghề cần vốn pháp Định

» Ngành Nghề kinh doanh cần chứng chỉ

Văn phòng luật sư

» Tranh chấp thừa kế

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Nhãn Hiệu - Logo - Mã Vạch

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Soạn thảo văn bản

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ