Thống kê lượt khách

Số người online:
86
Tổng số lượt khách:
8978898

Đối tác của Chúng Tôi

 Vợ chồng tôi sở hữu một căn hộ tại TP Hồ Chí Minh (căn hộ đã được cấp Giấy chứng nhận). Nay, chúng tôi muốn bán căn hộ nhưng lại không vào TP Hồ Chí Minh để tiến hành thủ tục được. Tôi có thể làm giấy ủy quyền nhờ người nhà bán hộ không?

 

Trả Lời:

Căn cứ Khoản 1, Điều 48 Nghị định 75/2000/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 08/12/2000:

“Việc Uỷ quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được uỷ quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng.

Trong trường hợp bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền không thể cùng đến một cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực, thì bên Uỷ quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn của họ công chứng, chứng thực hợp đồng Uỷ quyền; bên được uỷ quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực nơi họ thường trú hoặc tạm trú có thời hạn công chứng, chứng thực tiếp vào bản gốc hợp đồng Uỷ quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng uỷ quyền”

Như vậy, Trường hợp của anh chị là ủy quyền để chuyển quyền sở hữu căn hộ nên bắt buộc phải lập thành Hợp đồng ủy quyền.

Căn cứ Luật công chứng năm 2007 và Công văn số 3745/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp ngày 26/10/2009 (V/v: chuyển giao việc chứng nhận hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng) thì thẩm quyền công chứng Hợp đồng ủy quyền là tổ chức hành nghề công chứng.

Vì anh chị không thể gặp người nhận ủy quyền để ký Hợp đồng ủy quyền nên anh chị đến tổ chức hành nghề công chứng nơi anh chị đang cư trú để lập Hợp đồng ủy quyền công chứng 2 nơi, tại tổ chức hành nghề công chứng anh chị ký ủy quyền.

Sau đó anh chị gửi Hợp đồng ủy quyền vào TP Hồ Chí Minh để người nhà anh chị hoàn tất thủ tục nhận ủy quyền tại tổ chức hành nghề công chứng tại TP Hồ Chí Minh.

Như vậy, sau khi Bên nhận ủy quyền hoàn tất thủ tục công chứng thì Hợp đồng ủy quyền có hiệu lực pháp luật. Và người nhà anh chị tiến hành thủ tục bán căn hộ thông qua Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

Đăng ký kinh doanh

» Hệ Thống ngành nghề kinh Doanh

» Ngành Nghề cần vốn pháp Định

» Ngành Nghề kinh doanh cần chứng chỉ

Văn phòng luật sư

» Tranh chấp thừa kế

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Nhãn Hiệu - Logo - Mã Vạch

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Soạn thảo văn bản

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ