Bố mẹ tôi có 5 người con. Mẹ tôi mất năm 2005, bố tôi mất năm 2011, cả hai cụ đều không lập di chúc. Di sản của các cụ, gồm có nhà và đất, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở đứng tên hai cụ. Bốn chị em tôi muốn từ bỏ quyền thừa kế để em trai út được toàn quyền thừa kế tài sản của bố mẹ. Vậy chúng tôi phải làm những thủ tục gì?
Nguyễn Thị Lê Mai (Đống Đa, Hà Nội)

trả lời:
Điều 642, Bộ luật Dân sự quy định rõ: Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày mở thừa kế (thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết, theo quy định tại Điều 633, Bộ luật Dân sự). Sau 6 tháng kể từ ngày mở thừa kế, nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Lê Mai nêu trên, thì cụ bà mất năm 2005 và cụ ông mất năm 2011, như vậy, đến thời điểm hiện tại đã hết thời hạn quy định người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản.

Theo Điều 49, Luật Công chứng, do bố mẹ chị mất, không để lại di chúc nên chị và các em có quyền lập và yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng, cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác. Điều 35, 49, Luật Công chứng quy định: Khi yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, chị và các em phải nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây: Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu; dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản; bản sao giấy tờ tùy thân; bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng để chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản; giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế; bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ