Thống kê lượt khách

Số người online:
86
Tổng số lượt khách:
8978898

Đối tác của Chúng Tôi

Thay đổi đăng ký kinh doanh

  

 

 

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty : Doanh nghiệp có thể tiến hành kinh doanh - thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Khikhai thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh,thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê.Nhiều doanh nghiệp có thể có cùng một địa chỉ.Doanh nghiệpkhai rõ địa chỉ trụ sở chính công ty thay đổi. 

2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty: Doanh nghiệp có thể tiến hành kinh doanh -  thay đổi ngànhnghề kinh doanh công ty, Tiến hành bổ sung các ngành nghề kinh doanh trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân bình thường trừ những ngành nghề kinh doanh đòi hỏi có điều kiện về vốn pháp định, chứng chỉ cần lưu ý như sau khi kinh doanh 
 a.      Ngành nghề kinh doanh đòi hỏi chứng chỉ : Là các ngành nghề khi tiến hành thay đổi  kinh doanh phải có chứng chỉ của người đứng đầu doanh nghiệp hoặc các thành viên.
 b    Ngành nghề kinh doanh đòi hỏi vốn pháp định: Là các ngành nghề khi tiến hành   thay đổi kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định, vốn pháp định phải được ngân hàng xác nhận.Doanh nghiệpkhai ngành nghề cụ thể cần bổ sung cho công ty chúng tôi để được tư vấn cụ thể khi tiến hành kinh doanh
Download Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt nam QD 10/2007
 
3.Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty : Doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật ( giám đốc, chủ tịch HĐTV, chủ tịch HĐQT) trong hồ sơ xin thay đổi đăng ký kinh doanh, các thành viên thay thế giữ chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp (Giám đốc, Chủ tịch HĐTV) không được là cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên ngành quân đội, công an, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành hình phạt tù. 
4. Thay đổi vốn điều lệ công ty:Doanh nghiệp có thể tăng giảm vốn điều lệ. Khi tăng hay giảm vốn điều lệ doanh nghiệp phải ghi rõ số vốn tăng thêm, Cơ cấu lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty sau khi tăng, giảm.Khi tiến hành thủ tục kinh doanh, doanh nghiêpkhai cụ thể các thông tin về vốn của các thành viên trong công ty sau khi điều chỉnh lại vốn điều lệ công ty.
5.Thay đổi các thành viên trong công ty: Doanh nghiệp có thể rút, bổ sung, thay thế các thành viên trong công ty.Khi tiến hành công việc trên doanh nghiệp phải cơ cấu lại danh sách thành viên sau khi thay đổi.Trong hồ sơ xin kinh doanh, doanh nghiêpkhai cụ thể các thông tin về các cá nhân thay thế, phần vốn góp trong công ty, chức vụ ...... 
Khi tiến hành kinh doanh, doanh nghiệp chuẩn bi các thông tin về thành viên muốn rút, thay đổi, hay bổ sung.
6.Thay đổi tên gọi công ty :Tên của doanh nghiệp định thay thế không được trùng và gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác trên phạm vi cả nước.Doanh nghiệp chuẩn bị tên định thay thế.Việc tra cứu thông tin  để chống trùng và gây nhầm lẫn theo quy định của luật Doanh nghiệp  và các nghị định thông tư hướng dẫn là rất cần thiết khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh
7.Các thay đổi khác : Ngoài những thay đổi trên, doanh nghiệp có thể có những kinh doanh khác trong kinh doanh. Việc lấy thông tin sẽ được cụ thể với từng thay đổi khác đó.
 
Công việc doanh nghiệp phải chuẩn bị khi tiến hành thay đổi đăng ký
kinh doanh
 
Bản Sao hoặc phô tô giấy phép đăng ký kinh doanh  
Các thông tin về vấn đề cần thay đổi đã được liệt kê tại phần Các chỉ tiêu thay đổi như trên
 
Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh của công ty An Việt: 
 
Lấy thông tin, tư vấn cụ thể từng yêu cầu thay đổi cho khách hàng. 
 
Soạn thảo bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh.
 
Thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Bàn giao cho doanh nghiệp các giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh sau thời gian đã thoả thuận.
 
Tư vấn soạn thảo hồ sơ nội bộ doanh nghiệp sau khi kinh doanh
 
Tư vấn thủ tục thuế, kế toán, và các vấn đề liên quan đến pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp sau khi đã kinh doanh 
 
Thời gian và các mức phí trọn gói :
 
 Phí trọn gói :
 Thời gian :
Khách hàng muốn sử dụng các gói dịch vụ với thời gian cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi. 
 
Các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp nhận được: 
  1. Giấy phép đăng ký kinh doanh đã được sửa đổi.
  2. Con dấu công ty đã thay đổi.
  3. Tư vấn thủ tục thuế, kế toán, và các vấn đề liên quan đến pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp sau 5 năm
 

 

Đăng ký kinh doanh

» Hệ Thống ngành nghề kinh Doanh

» Ngành Nghề cần vốn pháp Định

» Ngành Nghề kinh doanh cần chứng chỉ

Văn phòng luật sư

» Tranh chấp thừa kế

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Nhãn Hiệu - Logo - Mã Vạch

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Soạn thảo văn bản

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ