Đất Nông nghiệp  có được bồi thường khi thu hồi?

 Đất Nông nghiệp đã được cấp GCNQSDĐ có được hỗ trợ, bồi thường khi Nhà Nước thu hồi?

 

Bạn đọc Lương Đình Huấn ở xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Đắc Lắc hỏi: Gia đình tôi cùng với 70 hộ ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vào định canh, định cư làm ăn sinh sống ở huyện Krông Pa theo chủ trương của Đảng từ năm 1985, được Nhà nước cấp đất, cấp sổ đỏ. Đến đầu năm 2006, UBND xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa đã thu hồi toàn bộ đất canh tác của 41 hộ dân trong đó có gia đình tôi, tổng diện tích thu hồi là 63 ha để cấp cho các hộ khác về ở dọc hai bên đường quốc lộ 25. Đã 7 năm nay, UBND xã và huyện không cấp trả lại đất, không thanh toán, bồi thường hỗ trợ. Vậy chúng tôi phải làm thế nào? Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn đề nghị gửi xã, huyện nhưng không có hồi âm.

Luật sư  trả lời:
Diện tích đất nông nghiệp của gia đình bạn và các hộ gia đình khác là được Nhà nước cấp từ năm 1985, đã được cấp GCNQSDĐ. Do đó, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp này có đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ, khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 42 Luật đất đai 2003:
“1. Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 của Luật này thì người bị thu hồi đất được bồi thường, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 và các điểm b, c, d, đ và g khoản 1 Điều 43 của Luật này.
2. Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.”
Do đó, UBND huyện Krông Pa thu hồi toàn bộ đất nông nghiệp của 41 hộ dân, trong đó có gia đình bạn mà không bồi thường,  hỗ trợ là không đúng quy định của pháp luật.
Các hộ gia đình bị thu hồi đất có quyền gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, đề nghị UBND huyện Krông Pa bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.
Trong trường hợp, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa không giải quyết khiếu nại, hoặc có quyết định giải quyết khiếu nại nhưng các hộ gia đình bị thu hồi đất không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, thì các hộ gia đình bị thu hồi đất có quyền làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc hoặc khởi kiện ra tòa án theo quy định của pháp luật.

 

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ