Thống kê lượt khách

Số người online:
86
Tổng số lượt khách:
8978898

Đối tác của Chúng Tôi

Hỏi đáp Pháp Luật - VP LUẬT SƯ HÀ NỘI AVINA

Trình tự, thủ tục đăng ký đồi tên doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký đổi tên doanh nghiệp...

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh được quy định như thế nào?

Điều 37 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi thành viên hợp danh...

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

Điều 39 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân...

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp được quy định như thế nào?

Điều 40 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp...

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần quy định như thế nào?

Điều 41 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần...

Đăng ký kinh doanh

» Hệ Thống ngành nghề kinh Doanh

» Ngành Nghề cần vốn pháp Định

» Ngành Nghề kinh doanh cần chứng chỉ

Văn phòng luật sư

» Tranh chấp thừa kế

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Nhãn Hiệu - Logo - Mã Vạch

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Soạn thảo văn bản

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ